"IK HippoCampus DB" ciena Jūsu privātumu, tādēļ Jūsu personas datu konfidencialitāte ir viena no mūsu prioritātēm.
Saskaņā ar Eiropas Savienības Vispārīgo Datu aizsardzības regulu, lai turpmāk publiskotu jebkuru vizuālo vai informatīvo materiālu, mums nepieciešama Jūsu piekrišana.
Tādējādi bez Jūsu akcepta personīgie attēli vai informācija par Jums netiks publiskota mūsu sociālo tīklu profilos, mājas lapās vai citos publiskos mēdijos.

Aicinām arī mūsu Viesus cienīt pārējos uz kuģīša esošos un nepubliskot viņu attēlus vai datus bez piekrišanas.

Tanī pat laikā "IK HippoCampus DB" administrācija neiebilst kuģīša un komandas attēlu publiskošanai, ja vien materiāli nav kompromitējoša vai personību aizskaroša rakstura.

Cienīsim viens otru!

 


IK HippoCampus DB * +371 27128850 * relax@hippocampus.lv * Adrese: Bērzu iela 53 - 3, Ventspils, Latvija, LV3601 * www.hippocampus.lv

 .