... kā pie mums uzvesties...

 • Maksimālo viesu skaitu neplānojiet vairāk par 10 personām!
 • Bērni līdz 12 gadu vecumam drīkst atrasties uz kuģīša tikai pieaugušas personas pavadībā. Atbildību par bērnu nes pavadošā persona.
 • Bērniem līdz 12 gadu vecumam obligāti jābūt ģērbtiem glābšanas vestēs, izņemot laiku, kad tie uzturas bērniem aprīkotajā rotaļu stūrītī iekštelpās. Ar piemērotām glābšanas vestēm nodrošina kuģīša komanda.
 • Visiem pasažieriem ir jābūt informētiem par glābšanas līdzekļu atrašanās vietām un pielietošanu avārijas situācijā.
 • Jūsu pašu komfortam un drošībai rekomendējam ierasties uz kuģīša tērptiem aktīvai atpūtai atbilstošā apģērbā un apavos.
 • Aizliegts ierasties uz kuģīša alkohola vai citu vielu apreibinātiem! Lietot alkoholu uz kuģīša atļauts tikai ar Kapteiņa piekrišanu un stingri ierobežotā daudzumā.
 • Smēķēšana atļauta tikai speciāli norādītā vietā uz augšējā sauļošanas klāja. Stingri aizliegts mest izsmēķus aiz borta! Šim nolūkam smēķēšanas vieta aprīkota ar pelnu traukiem.
 • Kategoriski aizliegts mest aiz borta jebkāda veida atkritumus, ieskaitot pārtikas atliekas!
 • Uz augšēja sauļošanās klāja vienlaikus atļauts atrasties tikai līdz 5 personām. Bērniem līdz 12 gadu vecumam brauciena laikā pārvietoties uz augšējo klāju un tur atrasties nav atļauts.
 • Brauciena laikā aizliegts pārvietoties apkārt virsbūvei, pārvietoties uz kuģīša priekšgalu vai pakaļgala platformu bez speciālā drošības aprīkojuma un Kapteiņa atļaujas.
 • Visu uzturēšanās laiku uz kuģīša stingri jāievēro Kapteiņa drošības prasības un norādījumi.
 • Bez Kapteiņa piekrišanas aizliegts dedzināt jebkādus degošus priekšmetus, piemēram sveces, laternas, lāpas utt.
 • Nodarbojoties ar ūdens aktivitātēm (peldēšanos, zemūdens peldi, airēšanu uz dēļa u.c.), stingri jāievēro Kapteiņa norādījumi un vispārpieņemtas drošības prasības. Šādu aktivitāšu dalībniekiem jābūt pienācīgi ekipētiem un apmācītiem.
 • Uzkāpt un nokāpt no kuģīša atļauts tikai pēc pilnīgas pietauvošanās pie piestātnes, un pa droši aprīkotu aizborta trapu.
 • Drošības apsvērumu dēļ nesēdēt uz kokpita sānu vai aizmugures bortiem, priekšgala un augšējā klāja drošības reliņiem, kā arī neliekties pāri malām.
 • Un pats GALVENAIS - Kapteini drīkst barot... bet nekaitināt!

IK HippoCampus DB * +371 27128850 * relax@hippocampus.lv * Adrese: Bērzu iela 53 - 3, Ventspils, Latvija, LV3601 * www.hippocampus.lv

 .